NAGY TAMÁS: KÉPESLAPOK A.-NAK

Nagy Tamás képeinek helyszíne minden esetben szimbolikusnak, melankolikusnak, vagy metafizikusnak hat. Elhagyott parkokat, néhány objektumot mutató tájrészleteket látunk, aminek elrendezése is feltűnő. Munkáit beavatkozások jellemzik. Ezek egyike az expozíció pillanatát, a másik pedig a nagyítás folyamatát határozza meg.

A kisfilmre készült képek hangulatukat szubjektív módosítás révén nyerik el. A fotós a lencse elé betakaró keze miatt a kompozíciók egy része nem látható, épp az a része, ami pontos meghatározást adna a felvételek helyszínének karakteréről. A fotográfus itt művészi pozícióját érzékelteti és valósághoz való egyéni viszonyát hangsúlyozza munkamódszerével. E kompozíciós eljárással a látható egészíti ki a láthatatlan, illetve a láthatatlan a láthatót.

Képének egyik kulcsa e gesztusban kereshető. Hozzátételének másik helyzete a nagyítás fázisa, amikor Nagy Tamás egy adalékanyaggal átszínezi a fekete fehér nagyításokat. Ettől a képek festői árnyalatot kapnak és valószínűtlenségük fokozódik.

A két módosító eljárás jelenti műveinek egyéni, felismerhető karakterét. A néző olyan világgal szembesül, ami a valóságtól elrugaszkodottnak, szinte elrendezettnek hat. A művész munkamódszerében e kettősség elérése, a létező helyzetek bizonytalanná tétele meghatározó: így olyan eredményhez jut, ami a valóság képét a művészet szabad képességének játékterére vezeti.

Petrányi Zsolt, 2003.

Nagy Tamás: Cím nélkül (részlet a Képeslapok A.-nak című sorozatból), 2003.Nagy Tamás: Cím nélkül (részlet a Képeslapok A.-nak című sorozatból), 2003.Nagy Tamás: Cím nélkül (részlet a Képeslapok A.-nak című sorozatból), 2003.Nagy Tamás: Cím nélkül (részlet a Képeslapok A.-nak című sorozatból), 2003.Nagy Tamás: Cím nélkül (részlet a Képeslapok A.-nak című sorozatból), 2003.Nagy Tamás: Cím nélkül (részlet a Képeslapok A.-nak című sorozatból), 2003.Nagy Tamás: Cím nélkül (részlet a Képeslapok A.-nak című sorozatból), 2003.Nagy Tamás: Cím nélkül (részlet a Képeslapok A.-nak című sorozatból), 2003.Nagy Tamás: Cím nélkül (részlet a Képeslapok A.-nak című sorozatból), 2003.