Minden archívum egyfajta gyűjtemény, egyfajta leltár. Az archiválási folyamat a gyűjtéssel kezdődik, a gyűjtemény pedig a leltározó rendszerezéssel válik archívummá. Az archívum gyűjt, rögzít, rendszerez, összegez, felfed, összehasonlíthatóvá tesz, tárol, őriz és emlékeztet is egyben, miközben rámutat a hiányra is, arra, amit a leltárkészítők nem rögzíthettek, vagy épp arra, ami elveszett.

Az 1991-ben létrehozott Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj célja, hogy „segítse az önálló művészeti tevékenységet folytató, tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.” (Pályázati felhívás, 2016) A leltár szerint a huszonöt év során több mint száz fotográfus, illetve fotográfiával foglalkozó alkotó nyerte el az ösztöndíjat egy, két vagy három évre.

Az ösztöndíj rendszerének fontos eleme, hogy a zsűri által kiválasztott alkotók sorozataikat  fizikai formában  mutatják be. A Pécsi József ösztöndíj huszonötödik évfordulójára készülő archívum létrehozásának legfontosabb célja egy két és fél évtizedes hiány pótlása: digitálisan is bemutatni, hozzáférhetővé, láthatóvá és kutathatóvá tenni az összes, ösztöndíjas időszakban készült alkotást. A teljességre és pontosságra törekvés jegyében az archívumot folyamatosan szerkesztjük és frissítjük, a sorozatok leírását angol nyelven is publikáljuk.

Az archívum nem csupán gyűjti, leltározza, megőrzi és megismerhetővé teszi az alkotásokat, hanem digitális és online jellegéből adódóan a terjesztésüket is lehetővé teszi.

Gellér Judit

Az archívum létrehozásában közreműködött: Huszár Orsolya, Saxinger Levente, Zsámboki Miklós
Külön köszönet: Bényi Andrea, Holland Katalin, Szőnyeg-Szegvári Eszter, Ványa Zsófia
Grafikai tervezés: Szmolka Zoltán

A Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj kiírását, szervezését és pénzügyi lebonyolítását az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) végzi. További információ az ösztöndíjról: http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak/pecsi-jozsef-fotografusi-osztondij-alapitva-1991

A Pécsi 25. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991–2016 című tárlatról: https://capacenter.hu/kiallitasok/pecsi-25-pecsi-jozsef-fotomuveszeti-osztondij-1991-2016/ 

Elérhetőség: pecsi.osztondij@capacenter.hu

/////

Each archive is a kind of collection, or inventory, as well. The archiving process starts with collecting the items, and the collection becomes an archive by organizing it via an inventory. An archive is for collecting, recording, organizing, summarizing, revealing, making works comparable, storing, safekeeping and reminding, while also for pointing to what is missing, what the makers of the inventory could not record, or what has been lost.

The purpose of the Pécsi József Photography Grant founded in 1991 was to “help to start the career, creative work, and development of talented photographers working as independent artists, and to provide them with beneficial conditions for creating high standard artworks, which are modern both in terms of form and content.” (Call for Applications, 2016) According to the inventory, more than a hundred photographers, or artists working with photography, have been awarded with this scholarship for one, two, or three years.

An important element of the scholarship is that the artists selected by the jury present their series in a physical form. The most important aim of the archive to be compiled for the 25th anniversary of the Pécsi József Photography Grant is to make up for a deficiency of these two and a half decades: to present the works of art created in this period in a digital form, to make them accessible, visible and researchable. For the sake of completeness and accuracy, the archive is edited and updated continuously, and the descriptions of the series are published in English language as well.

The archive not only serves the purpose of collecting, taking an inventory of, and safekeeping the artworks, while making them publicly available, but due to its digital and online nature, it also makes their distribution, or publication, possible.

Judit Gellér

Contributors to the creation of the archive: Orsolya Huszár, Levente Saxinger, Miklós Zsámboki
Special thanks: Andrea Bényi, Katalin Holland, Eszter Szőnyeg-Szegvári, Zsófia Ványa
Graphic design: Zoltán Szmolka

The call for applications, organization and financial implementation of the Pécsi József Photography Grant is carried out by the Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK [Hungarian Creative Art Public Benefit Non-profit Ltd.]), commissioned by the Hungarian Ministry of Human Capacities.
Further information on the grant: http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak/pecsi-jozsef-fotografusi-osztondij-alapitva-1991

Further information on the exhibition Pécsi 25. Pécsi József Photography Grant 1991–2016: https://capacenter.hu/en/kiallitasok/pecsi-25-pecsi-jozsef-photography-grant-1991-2016/ 

Contact: pecsi.osztondij@capacenter.hu

Pécsi 25. Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 1991–2016 című tanulmánykötet | Pécsi 25. Pécsi József Photography Grant 1991–2016 – essays

A Pécsi József ösztöndíj 2021-ben lett harminc éves. Nézd meg az ösztöndíj elmúlt harminc évének kiemelt eseményeit és kiadványait, valamint az ünnepi évforduló kapcsán készített interjút Csizek Gabriellával, az ösztöndíj kuratóriumának elnökével.

30 éves a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj – visszatekintés