Bilak Krystyna

BILÁK KRISZTINA: HADD TÁNCOLJON A SZEMED

Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen előrehajolni, s ebben a pozitúrában maradva, a két lába közt hátratekinteni: Köszönöm.Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról.Íme, a világ fejtetőre állt. (Örkény István: Arról, hogy mi a groteszk)

Munkám során fiktív konstrukciókat, kompozíciókat hozok létre, melyek megtévesztik a szemet, és a megfejtésükre invitálnak bennünket. A fénykép ebben az esetben elveszti a klasszikus értelemben vett funkcionalitását, nem a narratíva megfejtése a célja. A kép nézését, irányított befogadását vizsgálom, a fénykép mediális kérdését feszegetem. A hétköznapi látványok olyan képi kompozíciókká állnak össze, melyek többszörösen megkérdőjelezik a kép egyterűségét. A vizuális megtévesztés eszközeivel játszom, így képen belüli teret és valóságot kreálok különböző mimetikus eszközökkel. Felvetem a képen belüli kép részletes vizsgálatát, a fotó rétegeire való koncentrációt, a képek kontextusából adódó befogadói intuíciót és kreativitást. A szimulákrum a képek torzított arányú ábrázolásával és a képek kézi manipulálásával jön létre. A rétegek átfedése egy háromdimenziós teret hoz létre a kétdimenziós képen belül. A manuális manipulációk a fotókon belül életlenítenek vagy bekereteznek, kiemelnek vagy eltakarnak tárgyakat, amelyek összegyűrődnek, behajlanak, és beilleszkednek a valós helyzetekbe. Tekintetünk fókuszát egyszerre összpontosítják és szétzilálják, de a megfigyelés megfejtést kínál és elgondolkodtat a készítés folyamatáról, illetve a kép struktúrájáról.Ezek mind a fénykép készítési logikájára irányítják a figyelmünket, és emlékeztetnek bennünket arra, hogy valójában a fényképet nézzük, nem pedig a lefényképezett dolgot. Nem a fénykép tárgyába feledkezünk, hanem annak működését tapasztaljuk.A naponta scrollozott képek sorában már-már nem tudjuk, melyik kép hogyan készült és mikor egészült ki számítógépes utómunkával. A képeimen visszafejthető az az alkotói módszer, mely arra hívja fel a figyelmet, hogy az ötlet, a készítés (kézműves technikák) és a prezentáció láncolata milyen döntések nyomán hozza létre a képet.

Bilák Krisztina, 2020

///

KRYSTYNA BILAK: LET YOUR EYES DANCE

Stand with your legs apart. Bend forward. Look back between your legs. Thank you.Now look around and take stock of what you see.The world has been stood on its head. (István Örkény: “the grotesque (a practical approach)”; translated by Judith Sollosy)

In my work, I create fictious constructions and compositions that deceive the eyes and invite for the viewer to decipher them. Here, the photograph loses its functionality in the classical sense; its aim is not the decryption of the narrative. I examine the process of viewing the image and its guided reception while exploring the questions related to the media itself.Ordinary spectacles form visual compositions that propound the existence of one-dimensionality within the image in multiple ways. I play around with tools of visual deception, for example, by creating a separate space and a new reality within the image via mimetic tools. I raise questions related to the detailed study of the image within the image, the focus on the various layers of the photographs, and the recipients’ intuition and creativity resulting from the context of the images. The simulacrum1 is generated by the representation of distorted proportions and the manual manipulation of the images. The superimposition of the various layers creates a three-dimensional space within the two-dimensional image. The manual manipulations blur or frame, highlight or hide objects, which, in effect, are crumpled, bent, and incorporated into real situations. As our gaze gets focused and shattered by these manipulations, our observation offers the possibility for decryption, and it makes us reflect on the process of creation as well as the structure of the image. These all direct our attention to the creative logic behind the photograph and remind us that we are actually looking at the photograph, and not the things photographed. We do not lose ourselves in the image, instead we experience the way the photograph works.With all the pictures we scroll through day by day, we hardly even know how each of them was created, and when there was computer aided post-processing applied to it. My photographs make it possible to decrypt the creative method, which draws attention to which decisions make the chain of the Idea, the creative process, and the presentation create the final Image.

Krystyna Bilak, 2020

Bilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the seriesBilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the seriesBilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the seriesBilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the seriesBilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the seriesBilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the seriesBilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the seriesBilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the seriesBilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the seriesBilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the seriesBilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the seriesBilák Krisztina: Hadd táncoljon a szemed, részlet a sorozatból | Krystyna Bilak: Let Your Eyes Dance, from the series