Bognár Benedek

BOGNÁR BENEDEK: CUI PRODEST

A CUI PRODEST című munkámban az ellenségkép-alkotást mint az összeesküvés-elméletek fő motívumát az információs környezetünk aktuális problémái felől közelítem meg. Az álhírek és a dezinformáció korszakában elbizonytalanodik a világról alkotott képünk azáltal, hogy az információs forrásaink hitelessége megkérdőjelezhetővé válik. Az alternatív tények, a párhuzamos és egymásnak ellentmodó narratívák, a mítoszalkotás hatalomtechnikai eszközzé válása révén általános bizalmatlanság alakul ki a mainstreamvilágmagyarázatokkal szemben.Az így kialakult információs káoszban olyan új narratívák születnek, amelyek a világban zajló folyamatokat nem tudományos paradigmák mentén, hanem irracionális összefüggések felállításával, félelmek és vágyak kivetítésével, ellenségképek alkotásával határozzák meg. Azzal kísérleteztem, hogy a fotográfia eszközével hogyan lehet egy olyan gyanakvó tekintetet vagy konteós logikát modellezni, amely a leghétköznapibb dolgokban képes megtalálni a fenyegetést.A sorozat célja egy paranoid társadalom lelkiállapotának metaforikus ábrázolásain keresztül reflektálni arra az ellentmondásos folyamatra, amely során az ember egy olyan, a valóságosnál sokkal fenyegetőbb világot épít fel maga köré, amiben végső soron saját maga ellenségévé válik.

Bognár Benedek, 2021

///

BENEDEK BOGNÁR: CUI PRODEST

In my work titled CUI PRODEST, I approach the construction of the enemy as the main motif of conspiracy theories from the perspective of the current problems of our information environment.In an era of fake news and disinformation, our view of the world is becoming blurred as the credibility of our information sources is called into question. With alternative facts, parallel and contradictory narratives, and mythmaking becoming a tool of power, there is a general distrust of mainstream explanations of the world.In the resulting information chaos, new narratives are created that define world processes not along scientific paradigms, but by making irrational connections, projecting fears and desires, and creating images of the enemy. I was experimenting with how photography can be used to model a suspicious gaze or a conspiracy theory logic that can detect the threat in the most ordinary things.The series aims to reflect, through metaphorical representations of a paranoid society’s state of mind, the contradictory process by which people build a world around themselves that is far more threatening than reality, and in which they ultimately become their own enemy.

Benedek Bognár, 2021

 

Bognár Benedek: Cui prodest, részlet a sorozatból, from the series, 2021Bognár Benedek: Cui prodest, Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 2021 kiállítás | Pécsi József Photography Grant exhibition 2021