FEKETE ZSOLT: FÉNY-KÉP-SZEM

Hol törik meg a fény? Hogyan ível a domb? Hol van a helyszín? Mi az, ami folytonosan történik a képekben? Hogyan ismétlődik a helyszín? Mikor történik a történet?
Ki/mi tartózkodik a helyszínen éppen akkor? Mi sétál be a képbe észrevétlenül? Miből lehet megállapítani a képek születési idejét? A helyszín „a Közös Emlékezet” című fényérzékeny vegyület, amely végigfut a képeken, itt-ott megtörik vagy töretlenül ível tovább a következő képbe, egységes hátteret, folyamatosságot biztosítva nekik. A folyamatos zúdulásban néha rögződik egy-egy kép. Olyan nyers, villanásszerű képek ezek, amelyek még feldolgozhatatlanul érkeznek be és rögződnek a retinán.
A képek is. És mégis valaki/valami ismétlődik a képekben. És ugyanaz a kép is megismétlődik évek múltán. Egy most készült képre egy hatvan évvel ezelőttiben található meg a válasz. Így válik kerekké az, és teremtődik meg a kapcsolat, míg végül egyetlen kocka sem hiányzik.

Nagy Imola Borzos, 1998.

A projektemben régi privát fotókat (10x15cm-es üvegnegatív egészalakos gyerekportrék) kombináltam saját autonóm dokumentarista képeimmel. Az időben és témában eltérő képek egymás mellé helyezésével a fotográfiai nyelv a képi hatást hangsúlyozom. Az ábrázoltról elvonatkozott szemléléssel azonosságok fedezhetőek fel a képeken.

Fekete Zsolt, 1998.

///

 ZSOLT FEKETE: LIGHT-PICTURE-EYE

Where does the light break? Where is the spot? What is happening continuously in the pictures? How does the spot repeat itself? When does the story happen? Who/what is on the spot in the right moment? What stalks into the picture unnoticed? How can one make certain the dates of the pictures? The spot is the light-sensitive compound, named "the Common Memory", what runs across the pictures, breaks here-and-there or it spans over with undiminished energy to the next picture, giving them a homogeneous background and continuity. In the continuous wave a picture is fixed now and then. These pictures are rough and flash-like, as they arrive and are fixed on the retina unprocessedly. The pictures, too. Nevertheless somebody/something is repeated in the pictures. And the same picture repeats itself years later. The answer to a recently taken picture is in another picture, made sixty years ago. The connection is created, there is not a missing link.

lmola Borzos Nagy, 1998.

 

Az alkotó elérhetősége / Artist's contact information:
http://zsoltfekete.com/

 

Fekete Zsolt: Csepel, 1995.Fekete Zsolt: Vama Veche Románia, 1996.