Gárdi Balázs

GÁRDI BALÁZS

„…elhagyván hazámat, kelet felé megyek… egész életemet oly kutatásokra szentelem, melynek egykor az európai tudós világnak általában és különösen saját históriánk némely homályos factumainak felvilágosítására szolgálandanak.” (Kőrösi Csoma Sándor, 1819)

Kőrösi Csoma Sándor vitathatatlanul a legnagyobb magyar utazó. Erdélytől Indiáig tartó utazása során gyalogszerrel járta be Ázsiát, keresve a magyar őshazát. Munkájával megteremtette a tibetológia tudományát, Calcuttában készített tibeti szótárát az azóta megjelent valamennyi szótár és nyelvtan felhasználja.
Életéről és utazásairól számtalan könyv és tanulmány jelent meg, de sajnos csak kevés fotográfus tudott elmélyülten foglalkozni a témával. Ezen művek nagyrészt Belső-Ázsiában töltött éveinek helyszínein készültek. Útja olyan, napjaink világpolitikájának alakulását is nagyban befolyásoló országokon vezetett Tibetig, mint a mai Libanon, Szíria, Irak, Irán, Türkmenisztán, Afganisztán, Pakisztán. Ezen országok többsége csakúgy, mint akkor, rendkívüli veszélyeket jelent az európai utazó számára. Úgy gondolom, hogy ezek a világtól politikai és vallási okok miatt egyre inkább elzártan élő kultúrák páratlan lehetőséget nyújtanak az érdeklődő fotográfus számára, hogy képei segítségével megismertessen, kételyeket, tévhiteket oszlasson el és nem utolsó sorban emléket állítson a hajdan élt legnagyobb magyar utazónak, Kőrösi Csoma Sándornak.

Gárdi Balázs, 2006

„Egy ilyen út, egy ilyen cél kivitele sok költséget kíván! Én enélkül szűkölködöm; tulajdon költségemből, bármely takarékosan éltem is vele, már régen kifogytam…
…íme, megmutattam, hogy az utazás lehetséges, csak költség legyen; a karavánok mindenfelé gyakran mennek, és amint már az ezekkel való utazást esmerem, akármerre bátran el merek indulni. Ha költségem illendőleg lett volna, és az lett volna a célom, eddig egész Ázsián végigmehettem volna. Melyre nézve instálom alázatosan az érdemes Patrónus Urakat, méltóztassanak ezen célomnak kivitelére illendő segedelemmel lenni, én bizodalmason ígérem, hogy ezen elkezdett pályában, éppen azon buzgósággal, mellyel hazámból kiindultam, tovább futni meg nem szűnök, és ha valami szerencsétlenség nem tanál, a pénznek vétele után esztendőre odahaza leszek.”

Kőrösi Csoma Sándor, 1820. december 21., Teherán

A képek forrása a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj beszámoló kiállításának 2006. évi katalógusa.

 

///

„…I leave my home country and travel to the East… I spend all my life exploring knowledge that once can serve to clarify the unclear facts of European research and especially of our own history.” (Sándor Kőrösi Csoma, 1819)

Sándor Kőrösi Csoma is undoubtedly one of the greatest Hungarian travellers. He travelled by foot from Transylvania to India in search for Hungarians’ land of origins. He established the discipline of Tibetology and the Tibetan dictionary, he wrote in Calcutta, has been used by all dictionaries and linguistics since then.
Numerous books and essays have been published about his life and travels, however only few photographers could work on the topic in detail. these works ere made in Central-Asia where he spent some years.
His journey to Tibet led through countries highly influencing our world politics today, like Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Turkmenistan, Afghanistan and Pakistan. The majority of these countries today and then were incredibly dangerous for a traveller. In my opinion these cultures, more and more isolated from the world due to political and religious reasons, are outstanding opportunity for the photographer to show and contradict doubts connected to these cultures, and commemorate the one greatest Hungarian traveller, Sándor Kőrösi Csoma.

Balázs Gárdi, 2006

“Such a journey, reaching a destination requires a lot of funds. Without them I befall on hardships, having already spent my own money, however economical I tried to be with it…
...So I can prove that travelling is possible if costs are given, caravans set off to every directions, and after I familiarized myself with them, I can travelling with them, I can travel everywhere. If I had enough money and I such a goal, I could have travelled across the whole Asia. For such reason I requested the Honorued Gentlemen to support my goal, and I promise that my commitment, with which I set off, will last till the end of my journey and unless something happens to me, I will be back in a year.”

Sándor Kőrösi Csoma, 1820, Teheran

Image source: catalog of József Pécsi Photography Grant 2006.

Gárdi Balázs: Afganisztán, 2004.Gárdi Balázs: Afganisztán, 2004.Gárdi Balázs: Afganisztán, 2004.Gárdi Balázs: Irán, 2005.Gárdi Balázs: Afganisztán, 2004.