Gyurján Eszter

GYURJÁN ESZTER

„Úgy fordul az Út visszatér,” mondja a Könyv; a jövendő, ha az Átváltozások Forgáspontjaként tekintjük, a múltba visszafordul; és az idő, megváltódva a linearitásból, a körforgásba visszatalál. Ki tudja, talán ez az Út kontinuitása, víz körforgása a hegyekben, felhők, esők, források, vízesések s újra fölszálló párák. Ez lehetett talán Wu-jung és Huang úr titokzatos tudása; másként van talán az idő, mint hisszük mi emberek. El sem is múlt a múlt.

Karátson Gábor (a Tao te king kapcsán)

A képek forrása a Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj beszámoló kiállításának 1998. évi katalógusa.

///

 ESZTER GYURJÁN

"It happens the Road returns," says the Book: if we consider future as the Moment Pole of Changes, it returns to the past; and time, redeeming from linearity, finds its way back to circulation. Who knows, perhaps it is the continuity of the Road, the circulation of water in the hills, clouds, rains, sources, waterfalls and hazes rising again and again. This could have been the mysterious knowledge of Mr. Wu-jung and Huang; time maybe in a different way than we, men, think of it. Past has not passed away.

Gabor Karatson (in connection with the Tao Te Ching)

Image source: József Pécsi Photography Grant 1998 catalog

Gyurján Eszter: Zsolt, 1997.Gyurján Eszter: Kinga, 1996.