Máté Balázs

MÁTÉ BALÁZS: BEYOND THE MARK

A különböző kultúrák találkozása és interakciója egy különösen aktuális társadalmi kérdés. A felgyorsult médiafogyasztás hatására könnyedén véleményt formálunk a saját életünktől és tapasztalatainktól távoli eseményekről és emberekről. Miközben az egyre távolabbi történésekről egyre közvetlenebbnek tűnő élményeink lehetnek, az egyes népcsoportokkal, kisebbségekkel és azok tagjaival kapcsolatos benyomásaink többségét legtöbbször nem empirikus, tapasztalati úton szerezzük, hanem közvetetten, híradások, képek és szövegek formájában. Korábbi munkáimhoz hasonlóan ezúttal is az előítéletek és prekoncepciók vizsgálata áll, illetve az, hogy az előzetes tudásanyag (megléte vagy hiánya) hogyan formálja a befogadás és az értelmezés, vagy magának az érzékelésnek a folyamatát.

Máté Balázs, 2018

///

BALÁZS MÁTÉ: BEYOND THE MARK

The encounter and interaction of different cultures is an especially relevant social issue. Due to acceleration in media consumption, we easily form opinions about events and people that are far removed from our lives and experiences. While we can gain seemingly more direct experiences from more and more distant events, we obtain most of our impressions regarding certain ethnic groups and minorities, and the people belonging to them, not from direct empirical encounters but indirectly, via pieces of news, images, and texts. Similar to my earlier works, I once again focus on prejudice and preconceptions and examine how prior knowledge (or the lack thereof) shapes the processes of reception, interpretation, or perception itself.

Balázs Máté, 2018

 

Az alkotó elérhetősége / Artist's contact information:
balazsmate.com

 

Máté Balázs: Beyond the Mark (részlet a sorozatból)Máté Balázs: Beyond the Mark (részlet a sorozatból)Máté Balázs: Beyond the Mark (részlet a sorozatból)Máté Balázs: Beyond the Mark (részlet a sorozatból)Máté Balázs: Beyond the Mark (részlet a sorozatból)Máté Balázs: Beyond the Mark (részlet a sorozatból)Máté Balázs: Beyond the Mark (részlet a sorozatból)Máté Balázs: Beyond the Mark (részlet a sorozatból)