Pecsics Mária

PECSICS MÁRIA: A TÁJ ELEMEI

A táj elemei egymásra írt történetek, vésett emlékek. Az önállóan létező natúrában leolvasható az emberiség múltja és jelene. A térbe beleíródott az idő, nemcsak a geológiai folyamatok által előidézett tektonikai mozgások ideje, de a földet benépesítő fajok – legfőképpen az ember – történetének ideje is e palettára íródott. Az ember újból és újból átalakítja környezetét attól függően, hogy miként szűkíti kapcsolatát az őt körülvevő világgal. Az átformált felületek képe mutatja azt a teret, mely ennek a kapcsolatnak a manifesztuma. A felületek átformálásában mutatkozik meg a tapasztalat és az emlékezet. A táj ezáltal mítoszok hordozója.

A táj az embernek és a természetnek nevezett harmónia legismertebb, legnyilvánvalóbb, mégis nehezen megfogható, megismerhető kapcsolata. Egyszerre szubjektív és objektív fogalom. És mivel legtöbbünk számára inkább megélhető, mint definiálható, ezért sokszor alkalmazott témája a művészi interpretációknak. A művészet gyakori tárgya a végső kérdés megválaszolása, a teremtés tökéletességének megértésére tett kísérlet. Ez a szépség és teljesség, melyet a természet alkotott kész volt már mielőtt megszületett és ott van minden észlelhetőben. Csak az összefüggések bonyolult szövetrendszeréből kibontva látható az ember számára.

Pecsics Mária, 2008.

///

MÁRIA PECSICS: THE ELEMENTS OF NATURE

The elements of nature are stories written one on top of the other, engraved memories.

The past and present of mankind can be read in nature, which exists independently. Time has been written into space, not only through the time of tectonic movements evoked by geological processes, but the time of history of the species populating the earth - primarily humans - are also written on the palette, Humans transform their environment over and again depending on how they narrow down their relationship with the world surrounding them. The picture of the reshaped surfaces shows the space that is the manifestation of this relationship. Experience and memory can be seen in the transforming of surfaces. Thus the landscape is the carrier of myths.

Landscape is the best known, the clearest, connection between man and the harmony we call nature. Yet it is still a difficult connection to grasp and to know. It is a subjective and an objective concept at the same time. And since for most of us it is easier to live it than to define it, it is a theme often used by artistic interpretations. A frequent subject of art is the answering of the ultimate question, the experimenting to understand the perfection of creation. This beauty and wholeness that nature created was ready before it was born and is there in everything that can be observed. But it can only be seen by humans when the interconnections are disentangled from the complex system of textures.

Mária Pecsics , 2008.

 

Az alkotó elérhetősége / Artist's contact information:
pecsicsmaria[at]gmail[dot]com

Pecsics Mária: Cabo da Roca, (részlet a Táj elemei című sorozatból), Portugália, 2008.Pecsics Mária: Cím nélkül, (részlet a Táj elemei című sorozatból), 2008.Pecsics Mária: Cím nélkül, (részlet a Táj elemei című sorozatból), 2008.Pecsics Mária: Pilisvörösvár, (részlet a Táj elemei című sorozatból), 2008.