Pettendi Szabó Péter

PETTENDI SZABÓ PÉTER:  HÁTTÉR
- Járt-e már Budapesten?

Társadalmunkban egyre nagyobb az eltérés a különböző infrastruktúrájú településeken élő emberek lehetőségei között. Elmondható, hogy nagymértékben az adott hely technológiai (pl. információs hálózat) fejlettsége határozza meg az ott élők esélyeit. Ez egyre nagyobb feszültség forrása.

Az országra változatlanul jellemző a Budapest központúság.

A képek többségén, olyan közösségek, családok, emberek szerepelnek, akik, noha Magyarországon élnek, még soha nem jártak a fővárosban.

A HÁTTÉR című munkámban a vándorfényképészek hagyományából - a vágyott világ festett háttere előtti fényképezkedés szokásából - merítek. Azonban, attól eltérően, ugyanabban a pillanatban két felvételt készítek, az egyik a vágyott világ képe, a másik a tényleges környezet ábrázolása.
A fotósorozat mellett videó interjúkat is készítettem, melynek célja, hogy tartalmilag erősítse, hitelesebbé tegye az állóképen megörökítetteket. Az beszélgetésekből megtudható, hogy hogyan képzelik el a nagyvárost azok, akik még sosem jártak ott. Az összekötő képsorok pedig a munka készítésének részleteit tárják fel.

A projekt készítése során egyszerre használtam a különböző képkészítési lehetőségeket (álló – mozgó, színes – fekete-fehér, analóg - digitális). Ezeket megfelelően ötvözve alkalmaztam, a társadalmi probléma érzékletes bemutatására.
Az említettek ábrázolásán túl egyéb rétegeket is tartalmaz az elkészített munka, ilyen például a fotográfia hagyományos rítusának megörökítése, valamint a képeket készítők és „fogyasztók” felelősségének kérdése is.

Pettendi Szabó Péter, 2006.

///

PÉTER PETTENDI SZABÓ:  BACKGROUND
– Have you ever been to Budapest?

In our society, the difference between the opportunities of people living in settlements with different infrastructure is continually growing. We can say that the technological development (e.g., that of the telecommunications network) is one factor that determines the chances of the inhabitants to a great extent, and this becomes a source of increasing tension.

Hungary is still mostly centered around its capital, Budapest.

Most of these photographs present communities, families, and people, who have never visited the capital, in spite of living in Hungary.

In my work BACKGROUND, I reach back to the traditions of the traveling photographers – I take my photographs in front of the painted background of the desired world. However, I differ in that I take two exposures at the same moment: one is the image of the desired world but the other one features the real surroundings.
Besides the photograph series, I also made video interviews, which serve to underpin and increase the authenticity of what the images capture. From these conversations, we can learn how the city lives in the imagination of those who have never been there. Moreover, the joining photographs expose the details of how this work was created.

In the course of creating this project, I used different imaging methods at the same time (still – motion; colour – black and white; analogue – digital). I used these in an appropriate combination for the palpable presentation of the social phenomenon.
The completed work also contains other layers besides the above delineated, like capturing the traditional rites of photography, and contemplating the responsibility of the creators and “audience” of the photographs.

Péter Pettendi Szabó, 2006.

 

Az alkotó elérhetősége / Artist's contact information:
pettendiszabopeter[at]gmail[dot]com

Pettendi Szabó Péter: Cím nélkül,(részlet a Háttér című sorozatból), 2006.Pettendi Szabó Péter: Cím nélkül,(részlet a Háttér című sorozatból), 2006.Pettendi Szabó Péter: Cím nélkül,(részlet a Háttér című sorozatból), 2006.Pettendi Szabó Péter: Cím nélkül,(részlet a Háttér című sorozatból), 2006.Pettendi Szabó Péter: Cím nélkül,(részlet a Háttér című sorozatból), 2006.