Robitz Anikó

ROBITZ ANIKÓ: A VALÓSÁG ÉS A FÉNYKÉP
A rész és egész viszonya

Ha valamit lefényképezünk, akkor a valóság egy darabját reprodukáljuk? A képen az eredeti mása látható, de mégis azt érezhetjük, hogy amit a fotón látunk, az már valami egészen más. Magától adódik a kérdés: hol van a határ, amikor már olyan messzire kerülünk az eredetitől, hogy azt fel sem ismerhetjük többé? Ez Szóritész kupac-paradoxonához hasonlóan működhet a fényképek esetében is. Az eredetiből egyszer csak teljesen más lesz. Vajon hol történik meg ez a változás? Nyilvánvalóan az ilyenfajta határ egyáltalán nem éles.
A kép egyszeriben átlépi ezt a határt és azután már egy egészen más jelentést kap, messzire kerül az eredetitől. Szeretném meglátni, mi történik közben, hogyan megy végbe az átalakulás és milyen az. Szeretném megkeresni és megmutatni az átváltozást és azt is, ahogyan a formák és vonalak megváltoztatják jelentésüket. Ezért csak a legszükségesebb elemeket használhatom a fényképeimen. Ahhoz, hogy ezt el tudjam érni egyre jobban le kell egyszerűsítenem őket, meg kell tisztítanom őket minden felesleges elemtől.

Robitz Anikó, 2008.

///

ANIKÓ ROBITZ: REALITY AND THE PHOTOGRAPH
The Relationship Between the Parts and the Whole

Do we reproduce a part of reality when we photograph something? Even though the photo seems to show a copy of reality, we may feel that it is already something entirely different. So the question arises: At which point do we get so far from the original that we can no longer recognise it? This photography-related question is an analogue of the sorites paradox, or the paradox of the heap. At one point, the original is turned into something different.  At exactly which point does this change occur?  Obviously, such an exact boundary cannot be located.

A photo steps beyond this boundary abruptly and obtains an entirely different meaning from the original. I would like to see what happens in the meantime, how the transformation takes place and what it is like. I would like to locate and show the transformation, as well as the way that the meaning of forms and lines changes. To be able to achieve this, I must make my photos as simple as possible by eliminating any redundant elements. This is the reason why I only use the most essential elements in my photographs.

Anikó Robitz, 2008.

 

Az alkotó elérhetősége / Artist's contact information:
www.anikorobitz.com
anikorobitz@gmail.com

Robitz Anikó: Amsterdam, 2007.Robitz Anikó: Lisbon, 2007.Robitz Anikó: Munich, 2008.Robitz Anikó: Sydney Opera, 2008.Robitz Anikó: Tirana, 2007.Robitz Anikó: Tirana, 2008.Robitz Anikó: Tirana Regency Park, 2008.