Szabó Dezső

SZABÓ DEZSŐ: TORNÁDÓ ÉS EXPEDÍCIÓ

Hosszabb ideje foglalkozom a fotó képzőművészeti alkalmazásának lehetőségeivel, illetve az e két terület között húzódó határvonalak elmosásával. Az elmúlt néhány évben létrejött sorozatok, mint a Terepgyakorlat (1998), Black Box (1999), Helyszín (2000), Forgószél (2001) és Expedíció (2001), olyan nagyméretű nagyításokból állnak, amelyek makett beállításokról, pontosabban, modellezett látványokról készültek.
Ezek a képek olyan látványokat ábrázolnak, amelyek mindenkinek ismerősek a National Geographic Channel típusú tudományos-ismeretterjesztő csatornákról vagy egyéb tömegmédiumokból.
A felvételek Leica formátumú filmre készülnek. Az erős nagyítástól a kép alacsony felbontásúvá, szemcséssé válik, elmosódottságával egyfajta (pszeudo) festői hatást keltve. Ehhez a festői hatáshoz hozzájárul a beállítás megkomponáltsága. Mindezek ellenére a látvány erősen realisztikusnak tűnik, mintha a valóságos helyszínen amatőr géppel készült képet nagyítanánk szokatlanul nagy méretre. Ezek a munkák érintik a technikai kép(ek) analóg/digitális filozófiai problémáját. Ezért képeim nemcsak a festői és/vagy dokumentarista hatás érdekében ilyen szemcsézettek. Szándékom, hogy bemutassam, a fotóemulzió nem csak egy kép-hordozó felület, hanem maga a kép is, annak szerves része. A fotó használata (szemben a digitális képpel) pedig megfelel a makett-építésnek, mint analóg szimulációs módszernek.

Szabó Dezső, 2001.

A képek a Vintage Galéria jóvoltából láthatóak.

///

DEZSŐ SZABÓ: TORNADO AND EXPEDITION

I have been dealing with the possibilities of applying photography as fine art, as well as blurring the borders between the two fields for a long time now. The photo-series taken in the post few yeors, like Fieldwork {1998), black box {1999), Spot (2000), Tornado (2001) and Expedition (2001) consist of large-size photographs which were taken of maquettes, or rather of constructed visions. These images present visions that are familiar from the National Geographic Channel, scientific-educational channels or from other mass medio. The photographs were taken on Leica film. The enlargement resulted in grainy images of low resolution, the blurred images created a (pseudo) painterly effect. Nevertheless, the vision seems to be highly realistic, as if photographs taken by an amateur camera in a reoI spot were enlarged to an unusually large size. These images touch upon the analogue contra digital philosophical problem of technical images. Therefore, my photographs are not grainy just to create a painterly ond/or documentary effect. I aim to show that photo-emulsion is not only a medium of images, but is an image itself, an integral part of it. The application of photography (opposed to digital images) corresponds with maquette construction as an analogue simulation procedure.

Dezső Szabó, 2001.

Courtesy of Vintage Galéria Budapest.

Szabó Dezső: EXPEDÍCIÓ VIII/I, 2001.Szabó Dezső: EXPEDÍCIÓ VIII/II, 2001.Szabó Dezső: EXPEDÍCIÓ VIII/III, 2001.Szabó Dezső: EXPEDÍCIÓ VIII/IV, 2001.Szabó Dezső: EXPEDÍCIÓ VIII/V, 2001.Szabó Dezső: EXPEDÍCIÓ VIII/VI, 2001.Szabó Dezső: EXPEDÍCIÓ VIII/VII, 200.Szabó Dezső: EXPEDÍCIÓ VIII/VIII, 2001.Szabó Dezső: FORGÓSZÉL VI/I, 2001.Szabó Dezső: FORGÓSZÉL VI/II, 2001.Szabó Dezső: FORGÓSZÉL VI/III, 2001.Szabó Dezső: FORGÓSZÉL VI/IV, 2001.Szabó Dezső: FORGÓSZÉL VI/V, 2001.Szabó Dezső: FORGÓSZÉL VI/VI, 2001.