Szilágyi Lenke

SZILÁGYI LENKE: SZÍRIA

„A történetek pereméről, a létezés kültelkeiről tudósítanak minket Szilágyi Lenke képei. Elfordul a centrumtól, a reprezentatív, a megkonstruált, életünket domináló eseményektől és az árnyékokat kutatja: a történetek messzibe vesző derengését, holdudvarukat, suhanásukat, lebegésüket. Nem az örökkévalót tanulmányozza, nem az impozánsat, hanem azt, ami szinte alig-alig van, amibe látszólag hálni se jár a lélek, azt, ami megbújik másik két pillanat között.”

Forgács Zsuzsa: A világ széléről. Beszélő, 1994. január 13. (részlet)

///

LENKE SZILÁGYI: SYRIA

"Lenke Szilágyi's pictures let us know about the edges of stories, the slums of existence. She turns from the center, the representative, pre-constructed events, which dominate our lives, and searches the shades the far glimpse of stories, their paraselene, flitting and floating. She investigates neither the eternal nor the imposing, but the almost non-existing, which seems to on its last pins, which hides between to other moments."

Forgács, Zsuzsa: From the Edge of the World. Beszelő, January 13, 1994 (excerpt)

 

Az alkotó elérhetősége / Artist's contact information:
http://fotografus.hu/hu/fotografusok/szilagyi-lenke
kvark@freemail.hu

Szilágyi Lenke: Cím nélkül (részlet a  Szíria című sorozatból) 1993.Szilágyi Lenke: Cím nélkül (részlet a  Szíria című sorozatból) 1993.Szilágyi Lenke: Cím nélkül (részlet a  Szíria című sorozatból) 1993.Szilágyi Lenke: Cím nélkül (részlet a  Szíria című sorozatból) 1993.