Telegdy Zoltán

TELEGDY ZOLTÁN: NAPLÓK

Telegdy Zoltán képeiben a közvetlen és tudatosan vállalt Joel Peter Witkin-i hatás keveredik a nem riportszerű, tehát a fényképezőgép számára kitalált performance dokumentáció Magyarországon Hajas Tibor és Vető János nevével fémjelezhető hagyományával, valamint a csúcsfények gyengítővel való manipulálásának elemével. Sajátos módon a véletlen nagyon fotószerű elemét épp a montázs segítségével csempészi vissza, ami pedig a fotográfiát inkább a festészeti-grafikai kép irányába szokta mozdítani. A többszörös expozíció által létrehozott bonyolult felületek kézben vannak tartva, az átfedések ellenőrzött esetlegessége jóféle feszültséget teremt e frontális, merev, szimmetrikus formai rendben.

Miltényi Tibor, 1996.

A képek forrása a Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj beszámoló kiállításának 1996. évi katalógusa.

///

ZOLTÁN TELEGDY: DIARIES 

Zoltan Telegdy's pictures reflect the direct and conscious effect of Joel Peter Witkin and that sort of tradition which is represented by Tibor Hajas and Janos Veto in Hungary in their photos documenting performances and also manipulating with weakening highlights. In a particular way, he steals back the photo-like element of chance by means of mon~age, what makes move photography toward the image of paintings and graphics. The complicated surfaces, realized by several expositions, are kept well in hand, while the controlled possibility of overlaps makes tension in this frontal, rigid, symmetrical order of form .

Tibor Miltényi, 1996. 

Image source: catalog of József Pécsi Photography Grant 1996.

Telegdy Zoltán: I., (részlet a Napló című sorozatból), 1995.Telegdy Zoltán: II., (részlet a Napló című sorozatból), 1995.