Gőbölyös Luca

GŐBÖLYÖS LUCA: TESTKÉPPRÓBA 

Személyes és Ruhapróba  – A társadalom által előírt kánon ellen.

A test, az egyénnek a saját testéhez való viszonya szembeötlő változásokon ment keresztül a kilencvenes években fogyasztói társadalommá váló Magyarországon is. Az ötvenes évek kerekded ideálját a hatvanas évek kislányos testalkata követte, majd a nyolcvanas évekre az izmos női test lett az etalon, melyet a század végére a „dupla nullás” testalkat, az ún. heroinesztétika váltott fel. A kollektív társadalmi nyomás testalkattól függetlenül mindenkinek kötelező normákat diktál, a női test részei összeválogathatóvá, módosíthatóvá, olykor lecserélhetővé váltak, eleget téve a folyamatosan változó igényeknek. A századvég univerzális egészségkultusza fiatal és sovány testet ír elő a nőknek, az elvárt testideál követése pedig minden életkorban etalonként tételeződik.

Gőbölyös Luca, 2002.

Gőbölyös Luca: Személyes 1., 2001.Gőbölyös Luca: Személyes 2., 2001.Gőbölyös Luca: Személyes 3., 2001.Gőbölyös Luca:  Ruhapróba 1., 2001.Gőbölyös Luca: Hús 1., 2001.Gőbölyös Luca: Hús 2., 2001.