Szilágyi Lenke

SZILÁGYI LENKE: SZÍRIA

"A történetek pereméről, a létezés kültelkeiről tudósítanak minket Szilágyi Lenke képei. Elfordul a centrumtól, a reprezentatív, a megkonstruált, életünket domináló eseményektől és az árnyékokat kutatja: a történetek messzibe vesző derengését, holdudvarukat, suhanásukat, lebegésüket.
Nem az örökkévalót tanulmányozza, nem az impozánsat, hanem azt, ami szinte alig-alig van, amibe látszólag hálni se jár a lélek, azt, ami megbújik másik két pillanat között."

Forgács Zsuzsa: A világ széléről. Beszélő, 1994. január 13. (részlet)

///

LENKE SZILÁGYI: SYRIA

"Lenke Szilagyi's pictures let us know about the edges of stories, the slums of existence. She turns from the centre, the representative, pre-constructed events, which dominate our lives, and searches the shades the far glimpse of stories, their paraselene, flitting and floating . She investigates neither the eternal nor the imposing, but the almost non-existing, which seems to on its last pins, which hides between to other moments."

Forgács, Zsuzsa: From the Edge of the World. Beszelő, 13 January 1994 (excerpt)

 

Az alkotó elérhetősége / Artist's contact information:
http://fotografus.hu/hu/fotografusok/szilagyi-lenke
kvark@freemail.hu

Szilágyi Lenke: Cím nélkül (részlet a  Szíria című sorozatból) 1993.Szilágyi Lenke: Cím nélkül (részlet a  Szíria című sorozatból) 1993.Szilágyi Lenke: Cím nélkül (részlet a  Szíria című sorozatból) 1993.Szilágyi Lenke: Cím nélkül (részlet a  Szíria című sorozatból) 1993.